Toimintavuosi 2023

Yhdistyksemme hallituksessa on neljä jäsentä ja puheenjohtaja. Noudatamme yhden kokouksen sääntöä ja pidämme vuosikokouksen joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä. Jokaisessa vuosikokouk-sessa puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa, mutta heidät voidaan valita heti uudelleen. 

Yhdistyksen uusi, vuosikokouksessa 20.3.23 valittu hallitus KevätKimppuja-illassa 17.4.23. Vas. hallituksen jäsen Rita Tuomiranta, sihteeri Tiina Karhapää, varapuheenjohtaja Eija Puumalainen, hallituksen jäsen Mari Veistelehto ja puheenjohtaja Ann-Mari Berlin.

Hallitusmartat koolla Marin luona

Hallituksen jäsen Mari Veistelehto kutsui meidät pitämään vuoden ensimmäistä hallituspalaveria kauniiseen kotiinsa 12.1.2024. Kuvassa vas. Mari Veistelehto, Ann-Mari Berlin ja Rita Tuomiranta nautiskelemassa upeasta tarjoilusta. Kiitos Mari emännöinistä!

Seuraavaan hallituspalaveriin kokoonnumme Eijan luo 1.2. klo 18 maistelemaan kokouksen lomassa smoothieita ja marmeladeja.

Tammisaaren Martat -yhdistys jakaa vuosittain Martta-arpajaisten tuotosta kolme 50 e arvoista Tsemppaaja-stipendiä kolmelle opettajien valitsemalle Hakarinteen koulun oppilaalle, jotka ovat lukuvuoden aikana tsempanneeet äidinkielessä, kädentaisoissa tai kotitaloudessa. Stipendejä ei jaeta parhaille oppilaille, vaan niille, jotka ovat tsempanneet ja onnistuneet. Vuonna 2023 Marttojen Tsemppaaja-stipendin saivat Veronika Martusova 2.lk, Kiana Lahtinen 6.lk ja Jessica Jalonen 7.lk.